mua can ho cityland park hills p3-p4 ho boi
Hotline: 0969 69 79 86

Căn hộ Cityland , trang 12

Park Hills Apartment 1 - CH3.02.16

Park Hills Apartment 1 - CH3.02.16

Thông tin mô tả Park Hills Apartment 1 - CH3.02.16. Chi tiết vui lòng liên hệ PKD Chủ đầu tư Cityland 0969 69 79 86

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

Giá: Call
0m2 | 0 PN
Hướng nam
Park Hills Apartment 1 - CH3.02.17

Park Hills Apartment 1 - CH3.02.17

Thông tin mô tả Park Hills Apartment 1 - CH3.02.17. Chi tiết vui lòng liên hệ PKD Chủ đầu tư Cityland 0969 69 79 86

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

Giá: Call
0m2 | 0 PN
Hướng bắc
Park Hills Apartment 1 - CH3.02.18

Park Hills Apartment 1 - CH3.02.18

Thông tin mô tả Park Hills Apartment 1 - CH3.02.18. Chi tiết vui lòng liên hệ PKD Chủ đầu tư Cityland 0969 69 79 86

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

Giá: Call
0m2 | 0 PN
Hướng bắc
Park Hills Apartment 1 - CH3.02.19

Park Hills Apartment 1 - CH3.02.19

Thông tin mô tả Park Hills Apartment 1 - CH3.02.19. Chi tiết vui lòng liên hệ PKD Chủ đầu tư Cityland 0969 69 79 86

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

Giá: Call
0m2 | 0 PN
Hướng bắc
Park Hills Apartment 1 - CH3.02.20

Park Hills Apartment 1 - CH3.02.20

Thông tin mô tả Park Hills Apartment 1 - CH3.02.20. Chi tiết vui lòng liên hệ PKD Chủ đầu tư Cityland 0969 69 79 86

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

Giá: Call
0m2 | 2 PN
Hướng bắc