Mua nhà Cityland Nhận xe CAMRY

Hotline:

0969 69 79 86

Hỗ trợ 24/7

Thông tin căn hộ Cityland mới nhất , trang 2

 Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills, Bán căn hộ giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp

Tầng: 1.

2.44 Tỷ
82.19m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 12.

4.32 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 11.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 11.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 11.12A gía gốc từ chủ đầu tư Cityland đầu năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 11.

3.86 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.12A giá gốc từ chủ đàu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

3.86 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

3.74 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

4.32 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.12A giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 9.

3.86 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityand năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 9.

3.74 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.12A giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

3.79 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.12A gía gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

3.79 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc