dat cho 72 can nha pho cityland
Hotline: 0969 69 79 86

Căn hộ Cityland , trang 2

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.07

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.07

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.07 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

2.11 Tỷ
71.15m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.06 giá gốc của chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

2.13 Tỷ
71.56m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.03 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

2.44 Tỷ
82.19m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.20

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.20

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.20 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

2.14 Tỷ
72.17m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

3.62 Tỷ
112.33m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.08

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.08

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.08 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland nâm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

3.48 Triệu
112.32m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.07

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.07

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.07 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

2.11 Tỷ
71.15m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hill năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

2.25 Tỷ
75.67m2 | 2 PN
Hướng tây
 Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills, Bán căn hộ giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp

Tầng: 1.

2.44 Tỷ
82.19m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

2.13 Tỷ
71.55m2 | 2 PN
Hướng tây
Trang: 12345