Mua nhà Cityland Nhận xe CAMRY

Hotline:

0969 69 79 86

Hỗ trợ 24/7

Thông tin căn hộ Cityland mới nhất , trang 5

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

3.56 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

4.04 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.04 giá gốc từ Chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

3.67 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 6.

4.24 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 01.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

3.49 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 01.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 01.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 01.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

3.61 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 11.

3.74 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 11.

3.86 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

3.74 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

3.86 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam