mua can ho cityland park hills p3-p4 ho boi
Hotline: 0969 69 79 86

Căn hộ Cityland , trang 7

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.07

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.07

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.07 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

2.11 Tỷ
71.15m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hill năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

2.25 Tỷ
75.67m2 | 2 PN
Hướng tây
 Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills, Bán căn hộ giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp

Tầng: 1.

2.44 Tỷ
82.19m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

2.13 Tỷ
71.55m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

2.37 Tỷ
79.89m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.01

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.01

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.01 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

2.16 Tỷ
72.54m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-07.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-07.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

2.99 Tỷ
85.84m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.09

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.09

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

3.74 Tỷ
112.33m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.18

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.18

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills,giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

3.51 Tỷ
97.99m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

2.99 Tỷ
85.84m2 | 3 PN
Hướng tây nam