Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng biệt thự Cityland 11/2020

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.05 - Hướng Tây

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.05 - Hướng Tây giá gốc chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018 - Hotline Cityland: 0911868788

0 523.99 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.04 - Hướng Tây

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.04 - Hướng Tây giá gốc chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018 - số Hotline Cityland : 0911868788

4 524.01 m2
Giá: 25.59 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp - LV10.09 - H Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.09 - Hướng Đông giá gốc từ chủ đầu tư Cityland mở bán vào ngày 9/4/2018.Hotline Cityland 0911868788

4 572.89 m2
Giá: 26.21 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.08 - Hướng Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.08 - Hướng Đông giá gốc chủ đầu tư Cityland mở bán vào ngày 9/4/2018.hotline cityland 0911.86.87.88

4 524.00 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.07 - Hướng Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.08 - Hướng Đông giá gốc chủ đầu tư Cityland mở bán vào ngày 9/4/2018.hotline cityland 0911.86.87.88

4 524.00 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.06 - Hướng Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.06 - H Đông giá gốc từ chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018.Hotline cityland: 0911868788

4 524 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.05 - Hướng Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.05 - Hướng Đông giá gốc từ chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018. Hotline Cityland: 0911.86.87.88

0 524.00 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.04 giá 23.1 tỷ

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.05 - Hướng Đông giá gốc từ chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018. Hotline Cityland: 0911.86.87.88

0 492.33 m2
Giá: 23.16 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết
Trang: 123