Mua nhà Cityland Nhận xe CAMRY

Hotline:

0969 69 79 86

Hỗ trợ 24/7

Thông tin căn hộ Cityland mới nhất , trang 10

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

2.13 Tỷ
71.55m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

2.37 Tỷ
79.89m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.01

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.01

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.01 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

2.16 Tỷ
72.54m2 | 2 PN
Hướng tây
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-07.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-07.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

2.99 Tỷ
85.84m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.09

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.09

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

3.74 Tỷ
112.33m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.18

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.18

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills,giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

3.51 Tỷ
97.99m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

2.99 Tỷ
85.84m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.08

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.08

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills , giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 9.

3.68 Tỷ
104.33m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.09

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.09

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 9.

3.83 Tỷ
104.50m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.18

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.18

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 9.

3.59 Tỷ
97.99m2 | 3 PN
Hướng đông nam