Mua nhà Cityland Nhận xe CAMRY

Hotline:

0969 69 79 86

Hỗ trợ 24/7

Thông tin căn hộ Cityland mới nhất , trang 2

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

4.24 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.12A gía gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

3.79 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

4.24 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.12A GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 6.

3.79 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 6.

3.67 Triệu
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.04 GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 6.

4.24 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.12A GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 5.

3.61 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.11 giá gốc từ chủ đầu tư cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 5.

3.49 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.04 GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 5.

4.04 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.12A GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 4.

3.61 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc