Mua nhà Cityland Nhận xe CAMRY

Hotline:

0969 69 79 86

Hỗ trợ 24/7

Thông tin căn hộ Cityland mới nhất , trang 4

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.04 gía gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

4.04 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.12A giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

3.61 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

3.49 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

3.56 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 1.

4.04 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 12.

4.32 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 11.

3.81 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 11.

3.74 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 11.

3.86 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

4.32 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông nam