Mua nhà Cityland Nhận xe CAMRY

Hotline:

0969 69 79 86

Hỗ trợ 24/7

Thông tin căn hộ Cityland mới nhất , trang 5

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

3.81 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

3.74 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 10.

3.86 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 9.

3.74 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 9.

3.86 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

3.67 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 8.

3.79 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

4.24 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.04 giá gốc từ Chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

3.67 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 7.

3.79 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam