Mua nhà Cityland Nhận xe CAMRY

Hotline:

0969 69 79 86

Hỗ trợ 24/7

Thông tin căn hộ Cityland mới nhất , trang 7

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 4.

3.49 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 4.

3.61 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 3.

4.04 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.09 giá gốc từ chủ đầu tư năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 3.

3.56 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 3.

3.49 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 3.

3.61 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland NĂM 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

4.04 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng đông nam
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

3.56 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng đông bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

3.49 Tỷ
99.61m2 | 3 PN
Hướng tây bắc
Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp

Tầng: 2.

3.61 Tỷ
113.13m2 | 3 PN
Hướng tây nam