Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng nhà phố Cityland 02/2024

Bán nhà phó Cityland Park Hills L45.14 hướng Nam

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.14 hướng Nam giá gốc chủ đầu tư Cityland năm 2018. Khi mua nhà phố Cityland Park Hills Qúy Khách Hàng có cơ hộ trúng xe Camry 2.5 Q 2018. Hotline Cityland: 0911 86 87 88

5 372 m2
Giá: 13.58 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.13 hướng Nam

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.13 hướng Nam giá gốc chủ đầu tư Cityland tháng 6/2018. Mua nhà phố Cityland Park Hills có cơ hộ trúng xe Camry 2.5 Q 2018. Hotline Cityland: 0911 86 87 88

5 372 m2
Giá: 13.39 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.12 hướng Nam

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.12 hướng Nam giá gốc chủ đầu tư Cityland tháng 6/2018. Mua nhà phố Cityland Park Hills có cơ hộ trúng xe Camry 2.5 Q 2018. Hotline Cityland: 0911 86 87 88

5 372 m2
Giá: 13.24 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.11 hướng Nam

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.11 hướng Nam giá gốc chủ đầu tư Cityland tháng 6/2018. Mua nhà phố Cityland Park Hills có cơ hộ trúng xe Camry 2.5 Q 2018. Hotline Cityland: 0911 86 87 88

5 372 m2
Giá: 13.09 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills góc hẻm L45.10

Bán nhà phố Cityland Park Hills góc hẻm L45.09 hướng Nam giá gốc chủ đầu tư Cityland tháng 6/2018. Mua nhà phố Cityland Park Hills có cơ hộ trúng Camry 2.5Q 2018. Hotline Cityland: 0911 86 87 88

5 372 m2
Giá: 14.29 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán nhà phố CItyland Park Hills L45.09 góc hẻm hướng Nam

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.09 góc Hẻm hướng Nam giá gốc chủ đầu tư Cityland tháng 6/2018. Mua nhà phố Cityland Park Hills có cơ hộ trúng Camry 2.5Q 2018. Hotline Cityland: 0969 69 79 86

5 372 m2
Giá: 14.29 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.08 hướng Nam

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.06 hướng Nam giá gốc chủ đầu tư Cityland tháng 6/2018. Mua nhà phố Cityland Park Hills có cơ hộ trúng Camry 2.5Q 2018. Hotline Cityland: 0911 86 87 88

5 372 m2
Giá: 12.94 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L45.07 hướng Nam

Cần bán nhà phố Cityland Park Hills L45.06 hướng Nam giá gốc chủ đầu tư Cityland năm 2018. Mua nhà phố Cityland Park Hills Qúy khách hàng có cơ hộ trúng Camry 2.5Q 2018. Hotline Cityland: 0911 86 87 88

5 372 m2
Giá: 12.94 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết