Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng nhà phố Cityland 11/2020

Bán nhà phố Cityland Park Hills L17 - 35 giá 10.908 tỷ

Bán nhà phố Cityland Park Hills L17 - 35 giá 10.908 tỷ, dự kiến chủ đầu tư Cityland bàn giao nhà cuối năm 2018

0 100 m2
Giá: 10.91 Tỷ
Nhà phố
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L17 - 33 giá 10.908 tỷ

Bán nhà phố Cityland Park Hills L17 - 33 giá 10.908 tỷ giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

0 100 m2
Giá: 10.91 Tỷ
Nhà phố
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L17 - 30 giá 10.953 tỷ

Bán nhà phố Cityland Park Hills giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018, dự kiến cuối năm 2018 bàn giao nhà.

0 100 m2
Giá: 10.95 Tỷ
Nhà phố
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L17 - 29 giá 10.908 tỷ

Bán nhà phố Cityland Park Hills L17 - 29 giá 10.908 tỷ giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

0 100 m2
Giá: 10.91 Tỷ
Nhà phố
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán nhà phố Cityland Park Hills L25 - 03 giá 12.308 tỷ

Bán nhà phố Cityland Park Hills L25 - 03 giá 12.308 tỷ giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

0 100 m2
Giá: 12.31 Tỷ
Nhà phố
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán nhà phố thương mại Cityland Park Hills L21 - 04 giá 10.908 tỷ

Cần bán nhà phố Cityland Park Hills hướng bắc đang mở bán ngày 22/01/2018 vừa qua. Cityland bàn giao nhà dự kiến vào cuối năm 2018. Vị trí trung tâm dự án Cityland Park Hills.

0 100 m2
Giá: 10.91 Tỷ
Nhà phố
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán nhà phố thương mại Cityland Park Hills L21 - 03 giá 10.908 tỷ

Bán nhà phố thương mại Cityland Park Hills L21 - 03 giá 10.908 tỷ dự kiến bàn dao nhà cuối năm 2018

0 100 m2
Giá: 10.91 Tỷ
Nhà phố
Bán
Sổ hồng
chi tiết
Nhà phố
Bán
Sổ hồng
chi tiết