Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.86 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.67 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 08.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.79 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 4.24 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.04 giá gốc từ Chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.67 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 07.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.79 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.24 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.67 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết