Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn hộ Cityland Park Hills 2 phòng ngủ p2-02.02

Bán Căn hộ Cityland Park Hills 2 phòng ngủ p2-02.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 79.89 m2
Giá: 2.37 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Cityland Park Hills 2 phòng ngủ p2-02.01

Bán Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-02.01 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 72.54 m2
Giá: 2.16 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-01.20

Bán Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-01.20 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills

2 72.17 m2
Giá: 2.14 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 112.33 m2
Giá: 3.62 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.08

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-01.08 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland nâm 2018

3 112.32 m2
Giá: 3.48 Triệu
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.07

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.07 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 71.15 m2
Giá: 2.11 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 71.55 m2
Giá: 2.13 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-01.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hill năm 2018

2 75.67 m2
Giá: 2.25 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết