Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 06/2024

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-10.08

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

3 104.33 m2
Giá: 3.68 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

3 85.84 m2
Giá: 3.06 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.18

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

3 97.99 m2
Giá: 3.59 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.09

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

3 104.50 m2
Giá: 3.83 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-09.08

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills , giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

3 104.33 m2
Giá: 3.68 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.19

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

3 85.84 m2
Giá: 2.99 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.18

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills,giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

3 97.99 m2
Giá: 3.51 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills p2-08.09

Bán Căn hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills, giá gốc chủ đầu tư cityland năm 2017

3 112.33 m2
Giá: 3.74 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết