Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 99.61 m2
Giá: 3.56 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.12A giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.56 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 01.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 4.32 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết